Assemblea General Ordinària 23/10/2014

DIJOUS 23 d ’ OCTUBRE de 2014 a les 21. 15h en primera convocatòria.

Lloc: Menjador de l’escola.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Aprovació de l’Estat de Comptes del curs 2013 – 2014 .
3. Renovació membres del Consell Escolar .
4. Menjador Escolar .
5. Lli bres de text: adquisició i reutilització – Empresa Iddink
6. Activitats extraescolars.
7. Inversions.
8. Colònies escolars .
9. Organització de Festes: Pessebre, La Sopa de Verges, Festival de les Extraescolars, Festa del Drac.
10. Participació i col·laboració a les Festes: Marató, Nadal.
11. Comissions de Treball
12. Varis.
13. Precs i preguntes.